Posty

Rycerstwo na dworze księcia Przemysława I Noszaka

Książę Przemysław I Noszak znany jest ze swoich dalekich podróży, które odbywał w służbie cesarza Karola IV, a później Wacława IV. Był on jednym z najwybitniejszych dyplomatów czternastowiecznej Europy, a lista odwiedzonych przez niego miejsc zaskakuje nawet po ponad 650 latach. Nie o tym jednak będzie artykuł. Dziś przyjrzymy się tym, którzy towarzyszyli księciu cieszyńskiemu lub zastępowali go, kiedy on ucztował na dworach europejskich monarchów. Prześledzimy historie rodów rycerskich, jakie pojawiają się w zachowanych dokumentach kancelarii książęcej. Choć źródeł pisanych jest niewiele, to na ich podstawie jesteśmy w stanie, choć częściowo, zrekonstruować osobowy skład książęcej świty, a zarazem przybliżyć nieco postacie z otoczenia księcia Przemysława I Noszaka. Najwcześniejsze wzmianki o otoczeniu księcia Przemysława odnajdujemy w dokumencie z 1361 roku, gdzie wymieniony jest kapelan książęcy o imieniu Velsobius , który sprawował pieczę nad prywatną kaplicą książęcą na cieszyńskim

Splendor Piastów cieszyńskich

Jadwiga, z Bożej łaski księżna cieszyńska i wieczna hrabina Ziemi Spiskiej

Ducis Tessinensis et Regnum Poloniae Iagellorum, czyli stosunki książąt cieszyńskich z Jagiellonami

Boże Narodzenie na zamku w Leeds

Zapomniane terytorium Księstwa Cieszyńskiego

Znienawidzona małżonka księcia cieszyńskiego