Posty

Jadwiga, z Bożej łaski księżna cieszyńska i wieczna hrabina Ziemi Spiskiej

W dniu dzisiejszym mija 500. rocznica śmierci księżnej cieszyńskiej – Jadwigi. To jedna z postaci historycznych, o których dotąd wiedzieliśmy stosunkowo niewiele. Okazuje się jednak, iż jej życiorys jest znacznie bardziej interesujący i bogaty, aniżeli dotąd sądzono. Kim zatem była kobieta określana w źródłach węgierskich jako Hedvig tescheni hercegnő ?   Portret księżnej Jadwigi z kościoła w Mlynci na Słowacji Jadwiga urodziła się najprawdopodobniej w 1470 roku na zamku w Cieszynie jako córka księcia cieszyńskiego Przemysława II i jego żony Anny mazowieckiej. Pierwszą pisemną wzmianką o istnieniu Jadwigi jest dokument wydany przez króla Węgier Macieja Korwina 2 maja 1477 roku w Ostrzygomiu. Dotyczy on sprawy dziedziczenia tronu Księstwa Cieszyńskiego po zmarłym już Przemysławie II († 18 marca 1477) przez starszego kuzyna Jadwigi – księcia Kazimierza II, który został zarazem prawnym opiekunem nieletniej wówczas księżniczki. Co ciekawe, jak głosi dokument, książę Kazimierz II nie miał p

Ducis Tessinensis et Regnum Poloniae Iagellorum, czyli stosunki książąt cieszyńskich z Jagiellonami

Boże Narodzenie na zamku w Leeds

Zapomniane terytorium Księstwa Cieszyńskiego

Znienawidzona małżonka księcia cieszyńskiego

Zwierciadło Księstwa Cieszyńskiego

Zalecenia Jana Muthmana na czas epidemii

Ślady książąt cieszyńskich na zielonych łąkach Anglii

Principatus Teschinensis ma już pięć lat