Posty

Tajemnicza żona pierwszego księcia cieszyńskiego

Rodowód Piastów cieszyńskich rozpoczyna się od Mieszka I cieszyńskiego, pierwszego władcy suwerennego wówczas Księstwa Cieszyńskiego. Jednak kim była księżna u jego boku, w której łonie poczęła się jedna z najdłużej żyjących linii rodu Piastów?  Księżna z rodu Rurykowiczów (fot.: www.pinterest.com) Istnieją pewne poszlaki, dzięki którym nieznana dotąd księżna cieszyńska może odzyskać należne jej miejsce w lokalnej historiografii. W Nekrologu opactwa św. Wincentego we Wrocławiu pod datą dzienną 13 IX odnotowano bowiem zgon niejakiej Grzymisławy, księżnej opolskiej ( Grimizlaua ducissa Opuliensis) , która według większości historyków zmarła w 1286 roku. Część historyków uznaje, że mogła ona być żoną Mieszka I cieszyńskiego, z kolei część, że była pierwszą żoną Bolka I opolskiego – młodszego brata Mieszka I. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w 1286 roku również Mieszko I posługiwał się jeszcze tytułem księcia opolskiego, a nekrolog wspomina jedynie o zmarłej księżnej opolskiej

Rycerstwo na dworze księcia Przemysława I Noszaka

Splendor Piastów cieszyńskich

Jadwiga, z Bożej łaski księżna cieszyńska i wieczna hrabina Ziemi Spiskiej

Ducis Tessinensis et Regnum Poloniae Iagellorum, czyli stosunki książąt cieszyńskich z Jagiellonami

Boże Narodzenie na zamku w Leeds