Posty

VIVAT DUX TESSCHINENSIS!... czyli książę zasiadł na tronie