Śmierć niedoszłego króla na zamku w Cieszynie

Cieszyński zamek i dwór książęcy były świadkami niejednego zdarzenia. W ciągu kilkuset lat przewinęło się tutaj wiele znamienitych osób i koronowanych głów Europy. Miejsce to przez wieki było „centrum dowodzenia” Księstwem Cieszyńskim. Niejednokrotnie też podejmowano w cieszyńskich murach zamkowych decyzje mające niebagatelny wpływ na losy Europy. Dziś, kiedy spacerujemy po wzgórzu zamkowym, trudno w to uwierzyć, widząc wieżę, rotundę i kilka wystających z ziemi kamieni. Jednak w XVI wieku, w jednej z komnat tego zamku odszedł do wieczności syn króla czeskiego, Wiktoryn. Dlaczego akurat w Cieszynie?

Gotycka rezydencja Piastów cieszyńskich

Wiktoryn był synem Jerzego z Podiebradów, jedynego czeskiego króla, który nie pochodził z dynastii panującej, a z rzesz czeskiej szlachty. Matką Wiktoryna była Kunhuta ze Šternberka, wywodząca się ze starego czeskiego rodu rycerskiego. Urodził się 29 maja 1443 roku w Podiebradach. Jego pierwszą żoną była Małgorzata, córka Hynka Ptáčka z Pirkštejna. Z tego małżeństwa urodziła się córka Joanna, która została wydana za mąż za Kazimierza II, księcia cieszyńskiego. Drugą żoną Wiktoryna została Zofia, księżniczka cieszyńska, córka księcia Bolesława II. Oba małżeństwa były przypieczętowaniem sojuszu Piastów cieszyńskich z husyckim rodem Podiebradów. 

Herb rodu Podiebradów

W 1459 roku, w wieku szesnastu lat, został podniesiony do godności księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i w tym samym roku został hetmanem Moraw. W 1465 roku na zamku Zielona Góra zawiązała się z inicjatywy Zdeňka ze Šternberka tzw. Unia Zielonogórska, czyli związek katolickiej szlachty czeskiej mający na celu obalenie husyckiego króla Jerzego z Podiebradów. Wtedy też Wiktoryn został mianowany dowódcą wojsk królewskich, osiągając liczne zwycięstwa w Czechach i na Śląsku. Podczas wyprawy wojennej do Austrii natrafił na potężnego przeciwnika – Macieja Korwina, który przybył z pomocą cesarzowi Fryderykowi. W 1469 roku Wiktoryn został pojmany przez wojska Korwina i więziony na zamku w Trenczynie, a później w Wyszehradzie. W niewoli został zmuszony do konwersji na katolicyzm. W 1485 roku, pod groźbą użycia siły, syn króla czeskiego został zmuszony do oddania swych dóbr w Opawie i Kłodzku w zamian za dobra położone w Słowenii.

Po śmierci Macieja Korwina w 1490 roku postanowił odzyskać utracone dobra. Niestety, następca Korwina na tronie czeskim – Władysław II Jagiellończyk nie zgodził się na to, obawiając się zapewne powrotu Wiktoryna na arenę polityczną Królestwa Czech. Pozbawiony dziedzictwa i godności syn czeskiego króla znalazł azyl u swojego zięcia Kazimierza II cieszyńskiego. Najprawdopodobniej Wiktoryn przebywał na cieszyńskim zamku niecałe 10 lat, usiłując odzyskać dawne wpływy. Zmarł 30 sierpnia 1500 roku na zamku w Cieszynie w bliżej nieznanych okolicznościach. Prawdopodobnie został otruty na zlecenie Jagiellonów, którzy obawiali się wpływów Wiktoryna. Jego ciało przewieziono do Opawy i tam złożono w kościele Ducha Świętego. W 1558 roku przewieziono natomiast szczątki wszystkich Podiebradów do rodowej krypty w kościele Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku, gdzie spoczywają do dziś.