Dni ważne w historii Księstwa Cieszyńskiego
Jako mieszkańcy Księstwa Cieszyńskiego upamiętniamy wydarzenia historyczne polskie i czeskie. Zapominamy natomiast o 628 letniej historii naszego Księstwa, w którym również dochodziło do ważnych, dużo bliższych nam, wydarzeń historycznych, często mających wpływ nie tylko na sprawy wewnętrzne Księstwa, ale także na losy Europy. 

Prezentuję zatem kilka wybranych dat, które są idealną okazją by zaznaczyć swoją lokalną tożsamość i wywiesić flagi Księstwa Cieszyńskiego. Oprócz nich warto też wywieszać tę flagę w czasie świąt narodowych polskich i czeskich obok flag państw obecnie zarządzających naszym terenem.

1 stycznia – Nowy Rok
- tradycyjnie uznawana data na całym świecie.

1 stycznia – Powstanie Księstwa Cieszyńskiego
- data tradycyjnie uznana za początek istnienia Księstwa Cieszyńskiego. Otóż 31 stycznia 1290 roku został wydany dokument, w którym po raz pierwszy Mieszko I, został wymieniony jako książę cieszyński.
19 stycznia – Wydanie Porządku Kościelnego Wacława III Adama
- data upamiętniająca wydanie Porządku Kościelnego przez księcia Wacława III Adama 19 stycznia 1567 roku w Cieszynie, który zmienił dotychczasową jednolitość wyznaniową w Księstwie Cieszyńskim i wprowadził wiarę ewangelicką.

20 kwietnia – Wydanie Porządku Kościelnego i Szkolnego Sydonii Katarzyny
- data upamiętniająca wydanie Porządku Kościelnego i Szkolnego przez księżną Sydonię Katarzynę 20 kwietnia 1584 roku w Cieszynie. Dzień ten należałoby uznać za początek rozwoju szkolnictwa w Księstwie Cieszyńskim i jak na swoje czasy jest rozwiązaniem nowatorskim.

13 maja – Podpisanie Pokoju Cieszyńskiego
- data upamiętniająca podpisanie tzw. Pokoju Cieszyńskiego 13 maja 1779 w Cieszynie. Pokój ten zakończył definitywnie wojny pomiędzy Austrią a Prusami o Śląsk.

30 maja – Świętego Jana Sarkandra
- upamiętnienie jednego z dwóch świętych patronów Księstwa Cieszyńskiego. Św. Jan Sarkander urodził się w 1576 roku w Skoczowie, zmarł w 1620 roku w Ołomuńcu. Beatyfikowany w 1860 roku, kanonizowany w 1995 roku przez Jana Pawła II.

24 czerwca – Wydanie Ustawy Krajowej Księstwa Cieszyńskiego
- data upamiętniająca wydanie Ustawy Krajowej Księstwa Cieszyńskiego dnia 24 czerwca 1573 roku, przez księcia Wacława III Adama. Jest to pierwsze skodyfikowane prawo obowiązujące na terenie całego Księstwa Cieszyńskiego. W 1592 roku wydano nowelizację Ustawy Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, która przetrwała do końca XVIII wieku, zastąpiona ogólnym prawem obowiązującym w Cesarstwie Austrii.

05 lipca – Dzień Apostołów Słowiańskich św. Cyryla i św. Metodego
- upamiętnienie przybycia Cyryla i Metodego z misją chrystianizacji Słowian w 863 roku. Jak pisały gazety w 1863 roku obchodzono w Księstwie Cieszyńskim 1000 lecie chrystianizacji. Później ten rok został zapomniany i jest obchodzony wyłącznie w Czechach i na Słowacji.

07 września – Świętego Melchiora Grodzieckiego
- upamiętnienie jednego z dwóch patronów Księstwa Cieszyńskiego. Św. Melchior Grodziecku urodził się w 1582 roku w Cieszynie, zmarł w 1619 roku w Koszycach. Beatyfikowany w 1905 roku, kanonizowany w 1995 roku przez Jana Pawła II.

19 października - Utworzenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
- data upamiętniająca dzień, w którym utworzono Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, 19 października 1918 roku w Cieszynie. Pierwszy ienformalny rząd polski w Księstwie Cieszyńskim.

01 listopada – Dzień Niepodległości Księstwa Cieszyńskiego
- data upamiętniająca ogłoszenie niepodległości Księstwa Cieszyńskiego 1 listopada 1918 roku przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego.