Marszałek Księstwa Cieszyńskiego

Urząd marszałka był najwyższą funkcją w Księstwie Cieszyńskim. Pełniący go byli bowiem ze wszystkich urzędników dworskich najbliżej osoby księcia, a w razie jego nieobecności stawali się bezpośrednimi zastępcami panującego. 


Choć sam urząd pojawia się w źródłach nieprzerwanie od 1412 roku, to niewątpliwie na dworze książąt cieszyńskich sięga on korzeniami co najmniej drugiej połowy XIV wieku. Niestety stan zachowanych źródeł nie pozwala na odkrycie wcześniejszych nazwisk. Marszałkowie byli w dokumentach zawsze wymieniani jako pierwsi spośród licznych świadków. O tym, że był to urząd o czysto książęcym rodowodzie, informuje używane w dokumentach określenie tej funkcji jako: unser marschal; marschalcus nostris; marsalek nass – czyli „nasz marszałek”. Od 1482 roku zmieniono określenie na: marssalek Knizectvi Tiessynskeho; marsallek knizectvi nasseho Tiessynskeho – czyli „marszałek Księstwa Cieszyńskiego”, a w 1609 roku ostatecznie zmieniono nazwę urzędu na: marssalek zemsky Knizectvi Tiessynskeho – czyli „marszałek ziemski Księstwa Cieszyńskiego”.

Marszałkami Księstwa Cieszyńskiego były najbardziej wpływowe osoby w kraju. Zdarzało się jednak, że jakiś inny urzędnik zyskiwał na znaczeniu. Wtedy nie powoływano na to stanowisko nikogo. Najdłuższy wakat na tym urzędzie trwał aż dziewiętnaście lat.

W razie nieobecności księcia marszałek przewodniczył instytucjom samorządu ziemskiego, a czasem też bywał oddelegowany, by zasiadać w składzie sądu zamkowego. O wysokiej funkcji książęcych marszałków świadczy również fakt, że zarządzali oni księstwem podczas nieobecności księcia. Niewątpliwie marszałków z książętami łączyły bardzo bliskie stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu, a zarazem przyjaźni. Dobrze widać to na przykładzie księcia Wacława III Adama, który, kiedy dowiedział się o śmierci swojego marszałka Erazma Rudzkiego z Rudz w 1547 roku, natychmiast powrócił z Pragi do Cieszyna.

Marszałek jako najwyższy z urzędników państwowych w Księstwie Cieszyńskim przewodniczył książęcym intronizacjom, osadzając na tronie nowego władcę i przekazując mu regalia władzy. Odgrywał również ważną rolę w czasie pogrzebów książęcych, kiedy nad trumną księcia przełamywał jego tarczę, chorągiew i pieczęć jako symbol końca rządów monarchy.

Marszałkowie uczestniczyli również w życiu towarzyskim dworu książęcego. Pierwotnie też do obowiązków marszałka należało przestrzeganie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa księcia oraz jego dworzan. Dbał o dotrzymywanie dworskiego ceremoniału, zajmował się organizacją uroczystości na dworze księcia i zarządzał zamkową służbą. W drugiej połowie XV wieku funkcje te powierzono specjalnie do tego mianowanemu marszałkowi dworu, który był urzędnikiem dworskim, natomiast funkcję państwową sprawował odtąd marszałek ziemski.

Po śmierci ostatniej Piastówny – Elżbiety Lukrecji w 1653 roku urząd marszałka dworskiego stracił znaczenie i został zniesiony. Z kolei funkcja marszałka ziemskiego stopniowo przeplatała się i przekształcała w urząd hetmana ziemskiego. Odtąd hetman ziemski sprawował władzę w Księstwie Cieszyńskim w imieniu Habsburgów, którzy, dotrzymując tradycji, mianowali nowych marszałków/hetmanów z rzesz lokalnej szlachty.

Funkcja ta zniknęła ostatecznie dopiero po 1790 roku w wyniku przeprowadzonych w całym Cesarstwie Austriackim reform cesarzowej Marii Teresy i jej syna Józefa II. Ostatni marszałek/hetman ziemski Księstwa Cieszyńskiego został wymieniony w dokumencie z 17 marca 1795 roku.


LISTA MARSZAŁKÓW KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO 

Marszałek
Lata pełnienia urzędu
Herb rodowy
Mikołaj z Bładnic (lub z Błotnic)
1412 – 1423
(nieznany)
Lorenz Saschke z Szonowa
1423 – 1426

Hans Janczar z Simoradza
1426 – 1434
(nieznany)
Mikołaj Kornic z Dębowca
1434 – 1438

Hans Janczar z Simoradza (po raz drugi)
1438 – 1440
(nieznany)
Mikołaj Kornic z Dębowca (po raz drugi)
1440 – 1461

Mikołaj z Gródka
1461 – 1482

Mikołaj Brodecki z Brodku
1482 – 1517

Jan Sedlnicky z Choltic
1517 – 1528

WAKAT NA URZĘDZIE TRWAJĄCY 19 LAT
Erazm Rudzki z Rudz
1545 – 1547

WAKAT NA URZĘDZIE TRWAJĄCY 10 LAT
Kaspar Wilczek z Dobrej Zemicy
1557 – 1560

WAKAT NA URZĘDZIE TRWAJĄCY 6 LAT
Jerzy Sedlnicky z Choltic
1566 – 1568

Mikołaj Karwiński z Karwiny
1568 – 1590

Jarosław Skrbeński z Hrzisztie
1590 – 1602

Mikołaj Cygan ze Słupska
1602 – 1605

Kaspar Rudzki z Rudz (starszy)
1605 – 1617

WAKAT NA URZĘDZIE TRWAJĄCY 6 LAT
Erazm II Rudzki z Rudz
1623 – 1629

Piotr Mitrowski z Nemyśla
1629 – 1635

Mikołaj Wilczek z Dobrej Zemicy (starszy)
1635 – 1659

Jan Skrbeński z Hrzisztie
1659 – 1668

Abraham von Eckh
1668 – 1670

Adam Borek z Roztropic i Tworkowa
1670 – 1693

Franciszek Rudolf Wilczek z Dobrej Zemicy
1693 – 1697

Rudolf Sobek z Kornic
1697 – 1709

Adam Wacław Paczyński z Tenczyna
1709 – 1724

Karol Franciszek Skrbeński z Hrzisztie
1724 – 1740

Adam Wacław Goczałkowski z Goczałkowic
1740 – 1742

Karol Traugutt Skrbeński z Hrzisztie
1742 – 1767

Adam Goczałkowski z Goczałkowic
1767 – 1775

Karol Celesta z Celestiny
1775 – 1795

URZĄD ZNIESIONY W WYNIKU REFORM PAŃSTWOWYCH

Marszałek dworu
Lata pełnienia urzędu
Herb rodowy
Mikołaj Rudzki z Rudz
1552 – 1573

Kaspar Sobiszowsky z Szinowic
1573 – 1602

Jan Barsky z Bastie
1602 – 1608

Adam Rodowsky z Hustyrzan
1608 – 1640

Wacław Gotfryd z Hohensteinu
1640 – 1653

PO ŚMIERCI ELŻBIETY LUKRECJI FUNKCJA MARSZAŁKA DWORU ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA