Błogosławiony książę Cieszyna

Najpewniej wielu z Was zastanawia się nad tym czy to żart... Niektórzy wklepali już w klawiatury popularne w internecie LOL!, WTF! i inne... Ktoś może doszedł do wniosku, że teraz już przesadziłem... Nic bardziej mylnego. Dzisiejszy artykuł opowiada mało znaną na naszym terenie historię dwudziestowiecznego władcy między innymi księcia cieszyńskiego, którego wyniesiono na ołtarze w dwudziestym pierwszym wieku. O kim mowa?


Przedstawiam Wam jedynego w swoim rodzaju z Bożej Łaski cesarza Austrii, apostolskiego króla Węgier, króla Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii, króla Jerozolimy etc etc. arcyksięcia Austrii, wielkiego księcia Toskanii i Krakowa, księcia Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielkiego księcia Siedmiogrodu, margrabiego Moraw, księcia Dolnego i Górnego Śląska, Modeny, Parmy, Piacenzy, Guastalli, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, uksiążęconego hrabiego Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, księcia Trydentu i Brixen, margrabiego Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabiego Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenebergu, pana Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielkiego wojewodę województwa Serbii, etc etc. W skrócie Jego Wysokość Cesarza Karola I Habsbursko-Lotaryńskiego.

Karol I, cesarz Austrii, król Węgier, Czech, ect., książę Cieszyna, ect.

Karol Habsburg urodził się 17 sierpnia 1887 roku na zamku Persenbeug w Dolnej Austrii. Jego rodzicami byli arcyksiążę Otton i księżniczka Maria Józefina z Saksonii; cesarz Franciszek Józef był jego stryjecznym dziadkiem. W 1900 roku Karol rozpoczął naukę w wiedeńskim Gimnazjum Szkockim. Nie zdawał matury, ponieważ cesarz Franciszek Józef uważał, że arcyksiążę nie powinien konkurować z tymi, którzy mogliby stać się w przyszłości jego poddanymi. W latach 1906−1908 był słuchaczem praskich uniwersytetów. Jednocześnie rozwijał karierę wojskową. W 1903 został mianowany podporucznikiem, a w 1905 rozpoczął regularną służbę. 21 października 1911 roku Karol ożenił się z księżniczką Zytą z rodu parmeńskich Burbonów.

21 X 1911, ślub Karola Habsburga i Zyty Burbon-Parma

Umarł Cesarz, niech żyje Cesarz!

21 listopada 1916 umiera stary, umiłowany w Księstwie Cieszyńskim, cesarz Franciszek Józef I. Wraz z jego śmiercią kończy się pewien etap w historii naszego regionu, ale rozpoczyna się nowy, zaledwie epizod, który został całkowicie wymazany z pamięci mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego, na rzecz koncelebracji zawieruchy związanej z końcem wielkiej wojny. Na tronie zasiada młody, dwudziestodziewięcioletni idealista Karol I.

Zaraz po objęciu tronu podjął się starań by jak najszybciej zakończyć wojnę. Jego działania skierowane były na ocalenie monarchii oraz przekształcenie jej w federację autonomicznych krajów narodowych. Monarchia, jaką chciał zbudować, miała być nowoczesna. Ostatecznie wszystkie podejmowane przez niego wysiłki spełzły na niczym. 11 listopada 1918 ogłosił, że nie abdykuje, ale rezygnuje z udziału w rządach. Opuścił nękaną niepokojami stolicę oraz opustoszałą rezydencję cesarską w Schönbrunn i udał się do pałacu w Eckarstau. Było to przemyślane posunięcie – nowa siedziba znajdowała się niedaleko Wiednia i granicy węgierskiej, była także prywatną posiadłością należącą do rodziny Habsburgów, zatem nowy republikański rząd jej nie skonfiskował.

Karol, Zyta i Otto Habsburgowie

W 1921 roku decyzją państw Ententy został wywieziony przez brytyjski krążownik na portugalską wyspę Maderę. Wraz z nim na wygnanie udała się jego żona, a później także dzieci. Zmarł 1 kwietnia 1922 roku na zapalenie płuc, które pogłębiło się w związku z wilgotnym klimatem wyspy i złymi warunkami materialnymi, w jakich przebywała rodzina. W chwili śmierci ofiarował swoje wszystkie cierpienia Jezusowi i powiedział: Cierpię, aby wszystkie moje narody znowu się razem zeszły. Cierpiał jednak w milczeniu, na nic się nie skarżył. Poniżony i zapomniany, do końca pozostał władcą wiernym swoim ideom. Został pochowany w kościele Nossa Senhora do Monte w Funchal, pogrzeb zgromadził 30 tysięcy ludzi.

Ołtarz Błogosławionego Karola I Habsburga

Dziś z perspektywy czasu można powiedzieć, że Karol I wyprzedził swoją epokę. Dopiero kilkadziesiąt lat później Europa zaczyna ponownie się jednoczyć, opierając w pewnym stopniu o postulaty Karola I odnośnie do zrzeszenia autonomicznych państw narodowych. Gdyby Karol I żył współcześnie, stałby się zapewne popularnym monarchą – celebrytą, który pociągnąłby za sobą tłumy młodych ludzi. Ku temu nie brakowało mu niczego, był młody, sympatyczny i inteligentny. W swoich czasach trudno było mu się wybić w tłumie po sześćdziesięciu ośmiu latach panowania wielkiego poprzednika. Przetrwały jednak postulowane przez niego idee, które obecnie nabierają innego znaczenia i zostają odczytywane na nowo.

Błogosławiony

Francuski pisarz Anatol France – radykalny socjalista – stwierdził w jednym ze swoich tekstów, że: jedynym uczciwym człowiekiem, który pojawił się podczas wojny był Karol Austriacki. Ale on był świętym i nikt go nie słuchał. Zachariasz Jabłoński – definitor zakonu paulinów w Częstochowie – powiedział z kolei tak: Karol Habsburg dał się poznać jako władca sprawiedliwy. Uchodził za człowieka, który kierował się sprawiedliwością. Był kochającym ojcem ośmiorga dzieci, dbającym o ich katolickie wychowanie.

Błogosławiony Karol I Habsburg
Choć proces beatyfikacyjny Karola I rozpoczął się w 1949 roku, to został ogłoszony błogosławionym dopiero w 2004 roku dzięki staraniom papieża Jana Pawła II. Zachowały się relacje, że rodzice Karola Wojtyły nadali przyszłemu papieżowi imię Karol właśnie na cześć ostatniego cesarza Austrii Karola Habsburga. Drugie imię − Józef, miał zawdzięczać Karol cesarzowi Franciszkowi Józefowi. Papież spotkał się kiedyś z cesarzową Zytą, żoną ostatniego cesarza Austrii Karola I Habsburga, witając ją słowami: Miło mi powitać cesarzową mojego ojca. W rodzinie Wojtyłów silna była więź sympatii z Austrią. Ostatnim błogosławionym, którego Jan Paweł II wyniósł na ołtarze, był właśnie ostatni cesarz Austrii Karol I Habsburg.

Relikwie błogosławionego Karola Habsburga znajdują się na Jasnej Górze. Jest to fragment kości cesarza, który został umieszczony w 2008 roku w Kaplicy Świętych Relikwii.

Wspomnienie błogosławionego Karola Habsburga przypada na 21 października.

Karol I Habsburg i jego związki z Księstwaem Cieszyńskim

Oprócz tego, że tytułowano go księciem cieszyńskim, to kilkakrotnie w czasie swych krótkich rządów odwiedził Ziemię Cieszyńską, a w szczególności Cieszyn. Na cieszyńskim zamku bowiem mieścił się Główny Sztab Cesarsko-Królewskiej Armii. Pierwsza wizyta Karola Habsburga w Cieszynie miała miejsce w grudniu 1916 roku, a więc krótko po objęciu tronu. Już wtedy starał się jak najszybciej zakończyć wojnę. 27 stycznia 1917 roku spotkał się w Pszczynie z cesarzem niemieckim Wilhelmem, ich rozmowy zakończyły się niepowodzeniem. Zniesmaczony cesarz wrócił do Cieszyna. W drodze powrotnej odwiedził też Skoczów. Karol Habsburg spędził w Cieszynie jeszcze kilka dni, po czym w lutym wrócił do Wiednia.

Wizyta Cesarza Karola I w Cieszynie, styczeń 1917

W Pszczynie pamiętają o tej wizycie i w 100. rocznicę o niej przypomnieli. U nas, choć osoba Karola Habsburga jest nam bliższa poprzez jego tytuł księcia cieszyńskiego czy to, że jego potomkowie w dalszym ciągu ten tytuł noszą, przemilcza się tak ważne wydarzenie mające na celu zakończenie I wojny światowej. Zacytuję fragment artykułu, który pojawił się kilka dni temu na jednym z pszczyńskich portali: Pszczyniacy, przyglądający się w 1917 r. imperatorowi Karolowi nie przypuszczali, że widzą człowieka, który w przyszłości zostanie beatyfikowany. Tak to dzieją się dzieje, których pszczyńskie epizody ze wszech miar warte są przypomnienia.

Dlatego też Cieszyniacy powinni zdać sobie sprawę z tego, że historia, która toczyła się na tej ziemi, ma swoją wartość w skali europejskiej i również jej cieszyńskie epizody warte są przypomnienia. Pamiętajmy zatem, że po Ziemi Cieszyńskiej stąpały stopy błogosławionego cesarza Karola I Habsburga, i że to nie kto inny jak polski papież Jan Paweł II docenił jego świętość...Modlitwy o wstawiennictwo Błogosławionego Cesarza Karola


Błogosławiony Cesarzu Karolu, przyjąłeś wiele trudnych zadań i uciążliwych problemów, które Bóg dał ci w trakcie twojego życia. W każdej swej myśli, decyzji i działaniu ufałeś zawsze Trójcy. Modlimy się do Ciebie, abyś wstawił się za nami u Pana Boga naszego, abyś dał nam wiarę i odwagę, tak abyśmy nawet w najtrudniejszych sytuacjach naszego ziemskiego życia nie stracili serca i nadal wiernie podążali śladami Jezusa Chrystusa. Zadaj nam łaskę, aby nasze serca mogły być uformowane na podobieństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomóż nam pracować na rzecz ubogich i potrzebujących ze współczuciem i siłą, by walczyć z odwagą o pokój w naszych domach i na świecie, w każdej sytuacji poddawaj nas próbie i oddaj nasze życie w ręce Boga, dopóki nie dotrzemy do Niego tak jak ty, przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

---

Boże, nasz Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Tobie za dar błogosławionego cesarza Karola. W jego osobie dałeś nam przykład do naśladowania. W skrajnie trudnych czasach pełnił wiele trudnych zadań, nie tracąc wiary. On zawsze naśladował Twojego Syna, prawdziwego Króla.

Prowadził skromne życie, szczerze kochał biednych i oddawał serce i duszę w poszukiwaniu spokoju. Nawet wtedy, gdy jego życie było w niebezpieczeństwie ufał Tobie, kładąc swoje życie w Twoje ręce. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez wstawiennictwo błogosławionego cesarza Karola, modlimy się, aby dał nam swoją bezwarunkową wiarę do wspierania nas w najtrudniejszych sytuacjach i odwagę, aby zawsze podążać za przykładem Twoim i Twojego jedynego Syna.

Otwórz nasze serca na ubogich, i wzmocnij nasze zaangażowanie na rzecz pokoju w naszych rodzinach i wśród wszystkich narodów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.