Cesarz Franciszek Józef I. Historia jego życia i rządów.

Przedstawiam jedną z niewielu pamiątek, które przypominają nam dziś o czasach, w których Księstwo Cieszyńskie przeżywało swój złoty okres. Jest to książka pt.: Kaiser Franz Josef I. Geschichte seines Lebens und seiner Regierung, autorstwa Johannesa Emmera. Została wydana w stolicy naszego Księstwa - Cieszynie, w 1880 roku, z okazji jubileuszu 40-lecia panowania naszego Najjaśniejszego Cesarza. Wydrukowana w słynnej, istniejącej do dziś, drukarni Karola Prochaski, która obecnie znajduje się w zachodniej części miasta, naprzeciwko dawnych Alei Arcyksięcia Albrechta.