Słowiański Luter z Księstwa Cieszyńskiego

Dziyrży jak lutersko wiara kole Cieszyna. Tak mówimy, kiedy coś dobrze przykleimy. Ale przyjrzyjmy się temu powiedzeniu z nieco innej strony. W 1568 roku książę cieszyński Wacław III Adam uznał wiarę ewangelicką za jedyną słuszną i najprawdziwszą w Księstwie Cieszyńskim. Odtąd lud księstwa wierny stał się naukom Marcina Lutra. Nurt reformacji kontynuowała po śmierci księcia, jako regentka Księstwa Cieszyńskiego, żona — księżna Sydonia Katarzyna. Ich syn przeszedł wprawdzie z powrotem na katolicyzm, jednak lud pozostał w dużej mierze ewangelicki... Tak rodziła się wieloreligijność Księstwa Cieszyńskiego.

Jerzy Trzanowski

Jednak nie o tym dziś chciałbym napisać. 380 lat temu, 29 maja 1637 roku, zmarł najwybitniejszy z krzewicieli nauk Lutra w krajach słowiańskich – Jerzy Trzanowski, nazywany przeto Słowiańskim Lutrem. Urodził się 27 marca lub 9 kwietnia 1592 roku w Cieszynie. Był najstarszym synem Walentego Trzanowskiego, mistrza cechu konwisarzy, i Jadwigi zd. Zientek, pochodzącej ze Śmiłowic. Jerzy Trzanowski przyszedł na świat w kamienicy na rogu Starego Targu i ulicy Głębokiej w Cieszynie.

Naukę rozpoczął w cieszyńskich szkołach. Ten fakt może zaskakiwać, ale warto pamiętać, że księżna Sydonia Katarzyna, wydając w 1584 roku Porządek Kościelny i Szkolny, zapoczątkowała nowy rozdział w rozwoju edukacji na terenie Księstwa Cieszyńskiego. Stąd nauka stała się bardziej powszechna dla osób nieszlacheckiego pochodzenia.

Exlibris Jerzego Trzanowskiego

Następnie Jerzy Trzanowski uczył się w Gubinie i Kołobrzegu. W latach 1607−1611 studiował na uniwersytecie w Wittenberdze. Później pracował jako nauczyciel w Pradze i Trzeboniu w Czechach, a także jako pastor w miejscowościach Holešov i Valašské Meziříčí na Morawach. W 1624 powrócił do Cieszyna. Powodem było wydanie dekretu cesarskiego, który nakazywał wszystkim duchownym ewangelickim opuszczenie Czech i Moraw. Po raz kolejny dowodzi to, że Księstwo Cieszyńskie było autonomiczne i neutralne względem większych mocarstw, w skład których wchodziło. W roku 1626 podjął się pracy nadwornego kaznodziei protestanckich hrabiów Sunegków z Bielska, lecz w 1627 roku musiał uciekać do posiadłości Sunegkhów na Górne Węgry (w dzisiejszej Słowacji). Następnie był kaznodzieją na zamku w Orawie, a od 1631 pastorem w Liptowskim Mikułaszu, gdzie zmarł 29 maja 1637 roku.

Jedno z XIX wiecznych wydań Cithra sanctorum

Najważniejszym dziełem Jerzego Trzanowskiego jest niewątpliwie Cithara sanctorum wydana w Lewoczy w 1636 roku. Kancjonał napisany w języku czeskim, zawierający ponad 400 pieśni doczekał się przynajmniej 215 wydań, był używany jeszcze w XX wieku. Odegrał ogromną rolę w krzewieniu idei reformacji w krajach słowiańskich, w tym także w sąsiadującej z Księstwem Cieszyńskim Polsce.

Oczywiście należy także wymienić inne ważne dzieła Jerzego Traznowskiego jak choćby Konfesję Augsburską, wydaną w 1620 roku w Ołomuńcu, a także Phiala oderamentorum z 1635 roku. Oba napisane w języku czeskim, który książę Wacław III Adam w 1568 roku uznał za język, w jakim mają być odprawiane nabożeństwa na terenie całego Księstwa Cieszyńskiego.

Przypomnienie tej postaci z dziejów Księstwa Cieszyńskiego idealnie wpisuje się też w tegoroczne obchody 500-lecia Reformacji. Jerzy Trzanowski zapisał się w historii naszej Małej Ojczyzny i Europy jako Słowiański Luter. Obecnie przypominają o nim głównie Czesi ze względu na to, że pisał w języku czeskim. Był on jednak kolejną postacią, której nie da się ot tak wpisać do którejkolwiek opcji narodowej.