Kazimierz I, książę cieszyńskiKazimierz I jest jednym z bardziej tajemniczych książąt cieszyńskich. Niewiele zachowało się na jego temat w źródłach pisanych.

Był drugim synem Mieszka I Cieszyńskiego, urodzonym pomiędzy 1280 a 1290 rokiem. Odziedziczył Księstwo Cieszyńskie w 1315 roku po śmieci swego ojca. Wiemy, iż początkowo utrzymywał przyjacielskie stosunki z królem polskim Władysławem Łokietkiem, które zostały zerwane z winy króla polskiego, kiedy w latach 1321 – 1324, Księstwo Cieszyńskie zostało kilkakrotnie splądrowane przez sojuszników Łokietka.
Konsekwencją karygodnego błędu polskiego króla było zawarcie przymierza pomiędzy Kazimierzem I Cieszyńskim, a królem czeskim Janem Luksemburczykiem. Od tego momentu Księstwo Cieszyńskie zbliżyło się politycznie do Królestwa Czech, co zostało przypieczętowane hołdem lennym, złożonym przez Kazimierza I, Janowi Luksemburczykowi, dnia 18 lutego 1327 roku w Opawie. Pięć dni później 23 lutego 1327 roku Jan Luksemburczyk wydał dokument, w którym zatwierdził po wsze czasy, daleko idącą, wewnętrzną autonomię Księstwa Cieszyńskiego, a także zapewnił Kazimierza I, iż Księstwo Cieszyńskie jest państwem dziedzicznym, należącym do potomków Kazimierza I Cieszyńskiego. Dokument przewiduje również, że w razie wymarcia cieszyńskiej linii książąt z dynastii piastowskiej, tron w Księstwie obejmują bezpośrednio królowie czescy. 

Złożenie hołdu lennego w 1327 roku (replika)


Moment, w którym Cieszyn i całe Księstwo Cieszyńskie związało się z Królestwem Czech miało głębokie konsekwencje również w dalekiej przyszłości. Polska uznała ten stan prawny dopiero 22 listopada 1348 roku na mocy Pokoju Namysłowskiego.

Tak jak jego ojciec dbał o rozwój swojego Księstwa. Przebudował cieszyński zamek przekształcając go w prześwietną rezydencję mieszkalno-reprezentacyjną. W 1320 roku lokował, na prawie niemieckim, Bielsko.

Wzmocnił swoją pozycję polityczną, wydając swe córki Annę i Agnieszkę za książąt dolnośląskich.
Kazimierz I ożenił się w 1321 roku z Eufemią, córką Trojdena I, księcia sochaczewskiego i czerskiego. Z tego małżeństwa doczekali się dziewięciorga dzieci: córki Anny, żony Wacława I Legnickiego, syna Władysława, nadwornego sędziego cesarza rzymskiego i króla czeskiego Karola IV, córki Jolanty Heleny, klaryski, syna Bolesława, kanonika wrocławskiego, a później Kapelana cesarza rzymskiego i króla czeskiego Karola IV, syna Przemysława I Noszaka, kolejnego księcia cieszyńskiego, córki Agnieszki, żony Konrada II Oleśnickiego, synów Jana i Siemowita, duchownych, i córki Elżbiety, cysterski. Kazimierz I Cieszyński zmarł w 1358 roku w Cieszynie, gdzie został pochowany w rodowej krypcie książąt cieszyńskich w klasztorze dominikanów (obecnie kościół pw. św. Marii Magdaleny).