KTO WŁADAŁ KSIĘSTWEM?DYNASTIA PIASTÓW
Mieszko I (1290 – 1315)


Kazimierz I (1315 – 1358)


Przemysław I Noszak  (1358 – 1410)


Bolesław I (1410 – 1431)


Eufemia, Wacław I, Władysław, Bolesław II, Przemysław II (1431 – 1442 – 1452)


Przemysław II (1452 – 1477)

Kazimierz II (1452 - 1528)


Wacław III Adam (1528 – 1579)


Sydonia Katarzyna (1579 – 1594)


Adam I Wacław (1594 – 1617)


Fryderyk Wilhelm (1617 – 1625)


Elżbieta Lukrecja (1625 – 1653)DYNASTIA HABSBURGÓW
Ferdynand IV (1653 – 1654), król


Ferdynand III (1654 – 1657), cesarz


Leopold I (1657 – 1705), cesarz


Józef I (1705 – 1711), cesarz


Karol VI (1711 – 1722), cesarz


DYNASTIA LOTARYŃSKA

 

Leopold (1722 – 1729)


Franciszek Stefan (1729 – 1765), cesarz
DYNASTIA HABSBURSKO – LOTARYŃSKAJózef II (1756 – 1766), cesarz


Maria Krystyna i Albert Sasko – Cieszyński (1766 – 1798 – 1822)


DYNASTIA WETTYNÓW


Albert Sasko – Cieszyński (1798 – 1822)


DYNASTIA HABSBURGÓW – LOTARYŃSKO - CIESZYŃSKICHKarol (1822 – 1847)


Albrecht (1847 – 1895)


Fryderyk (1895 – 1918 - 1936), od 1918 roku tytularny książę cieszyński


Albrecht II (1918 – 1930), tytularny książę cieszyński, książę Węgier (zrzekł się praw do korony w 1930 roku)

Karol Stefan (1930 - 1933), tytularny książę cieszyński (od 1930 roku)

Leon Karol (1936 - 1939), tytularny książę cieszyński

Leon Stefan (1939 - 2020), tytularny książę cieszyński (Głowa Domu Lotaryńsko-Cieszyńskiego)

Albrecht Stanisław (2020 - obecnie), spadkobierca tytułu książąt cieszyńskich
  INNI TYTULARNI KSIĄŻĘTA CIESZYŃSCY I REGENCI KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO 


Jan von Pernstein (1528 - 1545), regent

Anna von Hohenzollern (1528 - 1539), regentka

Sydonia Katarzyna von Sachsen-Lauenburg (1579 - 1586), regentka 

Karol von Habsburg (1617 - 1624), regent, biskup wrocławski

Karol von Liechtenstein (1617 - 1624), regent

Jerzy von Oppersdorf (1617 - 1624), regent

Urszula Katarzyna von Altenbockum (1704 - 1743), tytularna księżna cieszyńska

Józef II von Habsburg-Lothringen (1766 - 1790), tytularny książę cieszyński

Leopold II von Habsburg-Lothringen (1790 - 1792), tytularny książę cieszyński 

Franciszek III von Habsburg-Lothringen (1792 - 1835), tytularny książę cieszyński

Ferdynand I von Habsburg-Lothringen (1835 - 1848), tytularny książę cieszyński

Franciszek Józef I von Habsburg-Lothringen (1848 - 1916), tytularny książę cieszyński 

bł. Karol I von Habsburg-Lothringen (1916 - 1922), tytularny książę cieszyński

Otto von Habsburg-Lothringen (1922 - 2011), tytularny książę cieszyński

Karol Tomasz von Habsburg-Lothringen (2011 - obecnie), tytularny książę cieszyński