Drzewo genealogiczne książąt cieszyńskich z rodu Piastów


O malowanym na płótnie drzewie genealogicznym Piastów cieszyńskich dowiadujemy się z zachowanych dokumentów zamkowej kancelarii. Pomiędzy nimi znajduje się notatka o długu, jaki książę Adam Wacław miał wobec cieszyńskiego malarza Wacława Kalusa, który owo drzewo genealogiczne namalował w 1616 roku za cenę 161 talarów cieszyńskich i 11 groszy cieszyńskich. Książę Adam Wacław podarował drzewo genealogiczne swemu zięciowi Jakubowi z Hohenemsu, żeby pamiętał o zacnym pochodzeniu swojej żony - księżniczki Anny Sydonii. Niestety losy tego malowidła pozostają nieznane. Zapewne znajduje się w magazynie któregoś z europejskich muzeów albo zostało zniszczone na przestrzeni wieków.